Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Brodnica
Menu góra
Strona startowa Majątek podmiotu
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Majątek podmiotu, bieżące, menu 1125 - BIP - Urząd Gminy Brodnica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Majątek podmiotu

Majątek podmiotu

Obowiązek zamieszczenia informacji w tym dziale wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r., zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY BRODNICA NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2006 r.

Na stan mienia składają się:

1. Grunt rolny w Esterpolu o pow. 21,29 ha, który w drodze przetargu został wydzierżawiony od 03.10.2005 do 30.09.2008 roku.

2. Las wraz z nieużytkiem o pow. 1,60 ha w Żabnie.

3. Nieużytki w Żabnie o łącznej powierzchni 0,81 ha.

4. Tereny zielone – 3 w Manieczkach na Osiedlu Słowiańskim, 1 w Manieczkach przy Przedszkolu, 1 w Żabnie oraz 1 w Brodnicy.

5. Grunt przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod wysypisko śmieci w Jaszkowie o pow. 2,71 ha.

6. Grunty szkolne stanowiące działki rolniczo użytkowane przez nauczycieli.

7. Drogi gminne, których gmina posiada łącznie 41 odcinków.

8. Działki zabudowane sklepami – grunt przekazany w użytkowanie wieczyste właścicielom budynków - 5.

9. Boiska sportowe w Szołdrach, Żabnie, Manieczkach i Przylepkach.

10. Boiska szkolne w Grzybnie i Brodnicy.

11. Świetlice wiejskie we wsi Górka, Grabianowo, Esterpole, Iłówiec Wielki.

12. Nieruchomość zabudowana w Żabnie (ZUM), grunt przekazany w wieczyste użytkowanie właścicielowi budynków.

13. Nieruchomość zabudowana w Brodnicy – (Zlewnia Mleka) – grunt przekazany w wieczyste użytkowanie właścicielowi budynków.

14. Nieruchomość zabudowana w Brodnicy - ( były magazyn GS) – grunt przekazany w wieczyste użytkowanie właścicielowi budynków.

15. Budynek Ośrodka Zdrowia w Manieczkach, w którym znajduje się także filia Biblioteki Publicznej Gminy Brodnica.

16. Dwa lokale mieszkalne w Manieczkach, 2 w Szołdrach, 1w budynku szkolnym w Iłówcu, 1 w Piotrowie, 1 w Ogieniewie, 2 w Grabianowie a także budynek adoptowany na mieszkania w Grabianowie – 4 lokale mieszkalne. Wszystkie lokale mieszkalne są zasiedlone a najemcy opłacają czynsz regulowany. Pozostałe budynki i lokale mieszkalne zostały sprzedane dotychczasowym najemcom.

17. Budynek administracyjno-biurowy w Brodnicy, który stanowi siedzibę Urzędu Gminy, Rady Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Doradztwa Rolniczego Sielinko oraz Stowarzyszeń działających na terenie gminy.

18. Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych w Żabnie i Grzybnie, które są w bezpłatnym użytkowaniu OSP.

19. Budynek Przedszkola w Grzybnie.

20. Budynek po byłej siedzibie filii biblioteki w Manieczkach, który został wydzierżawiony do 31.03.2011.

21. Budynki szkolne w Manieczkach, Brodnicy, Iłówcu i Żabnie. Budynek po byłej szkole w Szołdrach został sprzedany - termin aktu notarialnego 18.11.2005 r. Budynek szkoły w Żabnie został użyczony Stowarzyszeniu "Mała Szkoła Na Rzecz Rozwoju i Edukacji w Żabnie" do 06.08.2011 r. na cele prowadzenia szkoły podstawowej z klasami I-III w Żabnie.

22. Wieża ciśnień i hydrofornia w Piotrowie oraz sieci wodociągowe w Iłówcu, Żabnie, Piotrowie, Jaszkowie, Ludwikowie. Część wieży ciśnień przeznaczona jest pod montaż anten sieci cyfrowej telefonii komórkowej na podstawie umowy najmu do dnia 15.03.2012 r.

23. Cmentarz komunalny w Manieczkach o pow. 1 ha.

24. Nieczynny cmentarz w Żabnie.

25. Siedem samochodów strażackich.

26. Ciągnik Ursus, przyczepa oraz wóz asenizacyjny.

27. Autobus Jelcz

28. Kort tenisowy w Manieczkach

29. Budynki po byłej kotłowni centralnego ogrzewania i hydroforni w Iłówcu.

30. Zatoczka autobusowa w Chaławach

31. Nieczynna oczyszczalnia ścieków w Manieczkach oraz urządzenia wodno-kanalizacyjne.

32. Oczyszczalnia ścieków w Iłówcu.

33. Nieczynna oczyszczalnia ścieków wraz z urządzeniami wodno – kanalizacyjnymi w Manieczkach.

34. Kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej Iłówiec- Czempiń.

35. Kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej Psarskie-Manieczki.

36. Kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej Brodnica-Grabianowo-Chaławy

37. Oczyszczalnia ścieków w Brodnicy i Chaławach.

38. Kolektor tłoczny Chaławy.

39. Wodociąg Sucharzewo, Ogieniowo, Iłówiec Wielki.

40. Kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi we wsi Szołdry.

41. Kanalizacja sanitarna przy budynkach 1, 2, 3, 14 w Chaławach.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w stosunku do roku poprzedniego

Zmniejszenia

1. Dokonano sprzedaży budynku po byłej szkole podstawowej w Szołdrach

2. Dokonano sprzedaży gruntu rolnego w Brodnicy

Zwiększenia

1. Przyjęto na stan środków trwałych po zakończonej inwestycji wodociąg Sucharzewo, Ogieniowo, Iłówiec Wielki.

2. Przyjęto na stan środków trwałych po zakończonej inwestycji kanalizację sanitarną wraz z przepompowniami ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi w Szołdrach

3. Przyjęto na stan środków trwałych po zakończonej inwestycji kanalizację sanitarną przy budynkach 1, 2, 3, 14 w Chaławach.

Wartość księgowa gruntów Gminy Brodnica wynosi 687.749,13 zł, budowli 9.043.450,68 zł, budynków mieszkalnych 91.843,83 zł, budynków niemieszkalnych 847.462,98 zł, środków transportu 511.478,58 zł

Gminie nie przysługują inne niż własność, użytkowanie wieczyste prawa majątkowe.

W przedstawianym okresie nie miało miejsca zniszczenie mienia komunalnego na skutek klęsk żywiołowych, gmina nie posiada hipotek obciążających nieruchomości gminne, brak było wniosków osób fizycznych o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz gminy.

Gmina posiada wkład niepieniężny w postaci sieci wodociągowej w Żabnie, Brodniczce, Esterpolu wraz infrastrukturą towarzyszącą w spółce Aquanet. Wartość długoterminowych aktywów finansowych (akcji) wynosi 202.500,00 zł.

Wójt Gminy

-mgr Marian Flaczyński-

Metryka

data wytworzenia
2007-02-16
data udostępnienia
2007-02-16
sporządzone przez
opublikowane przez
Mirella Godawa
ilość odwiedzin
78
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.